Monimuotoinen ympäristö edesauttaa myös ihmisten terveyttä.

Ota yhteyttä ammattilaistiimiimme!

Viherrakennustyöt

Pyrimme osaltamme elvyttämään kaupunkiluontoa suunnittelemalla ja rakentamalla monimuotoisia pihoja. Suosimme dynaamista kasvillisuutta, eli erilaisista kasveista rakennettua kasviyhteiskuntaa. Dynaamisessa kasvillisuudessa yhdistellään kerroksellisesti eri lajikkeita, jolloin eri kasvit kukkivat eri aikoina, ja viheralueet pysyvät näyttävinä koko kasvukauden. Lisäksi ne ovat helppohoitoisia, koska kerroksellinen ja tiivis istutus ehkäisee rikkakasveja, ja antaa kodin eri eliölajeille ja ötököille, myös tärkeille hajoittajille.

viherrakennus_jarkimo

Viherhoitotyöt

Usein oletuksena on, että ainoastaan pihan laadukas rakentaminen tai saneeraus takaa kestävän pihan. Tosiasia kuitenkin on, että täysin hoitamaton piha menee pilalle kahdessa vuodessa. Meille Jarkimossa on kunnia-asia hoitaa pihoja säännöllisesti ja oikea-aikaisesti ympäristön hyvinvoinnin huomioiden. Olemme sitoutuneet myrkyttömiin rikkaruohojen torjuntatapohin käyttämällä istutuksissa erilaisia suojakatteita sekä kitkemällä rikkaruohoja luonnonmukaisin menetelmin. Käytämme hitaasti liukenevia lannotteita ja kierrätämme hoidossa syntyneet oksajätteet uudelleen katteeksi. Tavoitteenamme on rakentaa mahdollisimman monimuotoisia pihoja, jolloin luonto itsessään osaltaan hoitaa rakennettua ympäristöä.

Viherkatot

Ilmastonmuutoksen yksi seurauksista on sademäärien jatkuva kasvu. Kaupunkiympäristöissä on paljon kovia pintoja, jotka eivät ime vettä, ja joista kertyy hallitsemattomat määrät kaupunkien viemäristöjä kuormittavia hulevesiä. Ratkaisuksi tähän on alettu rakentamaan viherkattoja muun muassa pyöräkatosten ja varastorakennusten päälle. Viherkatot pidättävät omaltaan osaltaan vettä vähentäen viemäreiden kuormitusta. Meillä Jarkimolla on vuosien kokemus viherkatosten (maksaruoho) asentamisesta, ja kouluttaudumme asiassa koko ajan lisää. Meillä on kokemusta, kuinka katot saadaan menestymään myös pohjoisissa olosuhteissa.

Emulsiokylvö

Emulsiokylvöllä tehdään suuria nurmipintoja nopeasti, kuten tiealueille. Emulsiokylvössä sekoitetaan tankissa vesi, ravinteet ja siemenet keskenään. Valmiiksi sekoitettu liuos ruiskutetaan työkohteeseen pumppaamalla suuttimen läpi. Seos levittyy tasaisesti vesipisaroiden pintapaineen vuoksi ja pysyy erinomaisesti paikallaan myös kaltevissa kohteissa.

Emulsiokylvön avulla saadaan nopeasti tasainen lopputulos sekä nopea itävyys. Se on ekologinen vaihtoehto isoille kylvöalueille; sillä saadaan kylvettyä jopa 1o 000 m2 päivässä, johon kuluisi perinteisellä kylvöllä yhdeltä ihmiseltä jopa 15 työpäivää.

Jarkimolta voi tilata puiden ja pensaiden oikeaoppiset hoitoleikkaukset, jotka suorittaa kokenut ammattilainen. Teemme myös puiden pystykaatoa ahtaista ja hankalista paikoista turvallisesti. Käytämme uudelleen hoitoleikkauksista ja kaadoista syntyvät materiaalit. Haketamme oksat sekä risut suojakatteeksi ja tilauksesta rakennamme rungoista ulkokalusteita.

Turvalliset leikkivälineet

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7. §:n säädetyn lain mukaan uudet leikkialueet ja jo käytössä olevat leikkialueet ja -välineet täytyy tarkastaa vuosittain. Tarkastusvelvollisuus ei koske omakotitalojen pihoilla olevia välineitä, jotka ovat vain omassa käytössä. Perhepäivähoitajan pihalla välineet, joita hoitolapset käyttävät, täytyisi tarkistaa – samoin samoin kuin kaikkien taloyhtiöiden leikkivälineet.

Tarkastuksen voi tehdä vain siihen koulutettu henkilö. Meillä Jarkimolla Krista on koulutettu tekemään vuosi- ja käyttöönottotarkastuksia.

Tarkastuksessa käydään läpi kaikki alueen välineet, aidat ja muut rakenteet. Tarkastaja tekee raportin ja riskiarvion, josta ilmenee tarkastajan arvio tilanteesta ja suositus siitä, miten tulisi jatkossa toimia. Arvion tilaaja tekee päätöksen mitkä kohdat korjataan ja missä järjestyksessä.

Ota reilusti yhteyttä, mikäli sinulla on alue joka kaipaa tarkastusta, tai sinulla on jotain kysyttävää leikkivälineistä. Leikkivälineiden tarkastusta on hankala valvoa, mutta vahingon sattuessa se helpottaa asiointia mm. vakuutusyhtiön kanssa.

Leikkivälineet ja turva-alustat

Taloyhtiöiden ja julkisten kohteiden leikkivälineet tulee olla turvastandardin EN 1176 mukaisia ja tarkastettuja. Siksi on tärkeää, että niiden hankinta ja asennus tilataan ammattilaiselta. Suosimme kotimaisia ja kestäviä leikkivälineita. Jarkimolla iso osa työstä koostuu juuri leikkivälineiden ja turva-alusten asennuksista. Meillä on leikkivälinetarkastajan sertfikaatti, joten meiltä voi tilata turvallisesti  leikkivälineiden asennuksia ja turvatarkastuksia.

Piharakennukset

Julkisten kohteiden piharakennuksilta ja -kalusteilta vaaditaan yleensä enemmän kestävyyttä kuin yksityisiltä pihoilta. Me Jarkimossa suunnittelemme ja rakennamme erilaisia piharakennuksia, katoksia ja aitauksia, puupollareita sekä massiivisia pihapenkkejä taloyhtiöiden pihoille. Näissä voidaan hyödyntää myös kaadon tarpeessa olevia pihapuita, jolloin rakennelma jää muistoksi puusta. Jarkimon puuverstaalta voi tilata pieniä tai isoja tuotteita mittatilauksena.

Maanrakennustyöt

Maanrakennus on pihan perusta. Kunnolla tehdyille pohjatöille on helppo rakentaa kaunis ja kestävä piha. Me Jarkimolla toteutamme maarakennustöitä pihasaneerauskohteissa viherrakentamisen yhteydessä. Suosimme kiertotaloutta ja käytämme uudelleen kaiken mahdollisen maa-aineksen turvallisesti. Haluamme osaltamme olla rakentamassa terveitä pihoja.

Kivityöt

Teemme kivitöitä viherrakentamisen yhteydessä. Pyrimme aina käyttämään paikallisia materiaaleja, jolloin vähennämme hiilijalanjälkeä ja huolehdimme materiaalien eettisistä valmistusmenetelmistä. Kivitöiden teko lähtee aina huolella tehdystä pohjasta. Kivitöissä on siis tärkeintä, että pohjan liippaaja osaa asiansa. Jarkimon kivetysentajat ovat laatutietoisia ja tekevät ammattitaitoista sekä aikaa kestävää työtä.

Vihersuunnittelu

Jarkimon suunnittelun lähtökohtana on kestävä kehitys. Siinä huomioidaan pihojen monimuotoisuus, paikalliset materiaalit, sekä hoidon tarve. Suunnittelun perustana on käytännön kokemuksesta rakentamisessa. Suunnittelemme taloyhtiöiden piha-alueet sekä uudisrakennus- että peruskorjauskohteissa. Suunnitelmat sisältävät asiakirjat, joilla voi oikeasti kilpailuttaa toteutukset.

Sahauspalvelu

Jarkimo haluaa jättää hyvän mielen asiakkailleen. Pihapuiden kaataminen voi aiheuttaa asukkaissa ristiriitaisia tunteita. Jarkimon vannesahalla voi sahauttaa määrämittaisia lautoja tai jopa 70 cm:n levyisiä lankkuja omista pihapuista. Näin tärkeä pihapuu voi jatkaa elämäänsä näyttävänä pihakalusteena. Vannesaha liikkuu peräkärryllä suoraan asiakkaan pihalle.

Yhteistyössä

Laadun takaamiseksi teemme yhteistyötä vain luotettavien kumppaneiden kanssa. Meillä on Rakentamisen Laatu RALA-toimialapätevyys sekä kuulumme Viher- ja ympäristörakentajayhdistykseen VYRAan. Yhteistyökumppanit olemme valinneet vuosien varrella kokemuksiemme perusteella.